Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze ondersteuning kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. Het doel van dit plan is dat elk lokaal bestuur tegen 2024 een eigen digitale inclusiewerking heeft.

Een digitaal inclusiebeleid ontwikkelt zich dicht bij de mensen, in hun lokale omgeving, aansluitend op hun dagelijks leven, interesses en noden. Voor het realiseren van een dergelijk geïntegreerd lokaal digitaal inclusiebeleid is maatwerk en ondersteuning nodig van lokale besturen en hun sociale partners.

De gemeente Ternat heeft een stuurgroep opgericht om de kenniskrachten te bundelen. De bedoeling is om de Ternatse burgers zo snel mogelijk digitale vaardigheden bij te brengen. Dit via DigiCafés, Digidokters, digi-coaches en vorming voor smartphone, tablets en computers in te schakelen en te implementeren.

De GOAR is een een partner om dit doel te bereiken. Op zeer korte termijn zal er in de verschillende seniorenverenigingen geluisterd worden naar de digi-noden van de leden. Wij mogen met de senioren zeker de digitale boot niet missen… De evolutie gaat steeds sneller. De verwachting is dat binnen een periode van vijf à tien jaar alle administratie online zal gebeuren.

We leven in een samenleving die buitengewoon afhankelijk is van wetenschap en technologie, waarin bijna niemand iets weet over wetenschap en technologie.

Carl Sagan (Amerikaans astronoom)

Technologie is alles wat er nog niet was toen je werd geboren.

Alan Kay (computerwetenschapper)