De GOAR, of Gemeentelijke OuderenAdviesRaad,

https://www.ternat.be/gemeentelijkeouderenadviesraadgoar

Heeft als doelstellingen op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen; initiatieven te nemen en te bewerkstelligen om de samenwerking en het overleg tussen het seniorenwerk, de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en de senioren zelf te bevorderen; activiteiten voor senioren van de plaatselijke verenigingen te ondersteunen; de informatie en vorming ten behoeve van de senioren te bevorderen en, zo nodig, zelf te organiseren; bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het gemeentebeleid te bevorderen, alsook de inspraak en participatie in het beleid te stimuleren en dan als laatste maar zeker niet minder belangrijk deel te nemen aan het gezamenlijk overleg met andere gemeentelijke adviesraden. 

De GOAR werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding.

Notulen gemeente Ternat